Copenhagen Economics vinder i kategorien Analyser og Samfundsøkonomi

Copenhagen Economics vinder i kategorien Analyser og Samfundsøkonomi

April 13, 2015

Copenhagen Economics har vundet Dansk Management Råds kategoripris for rapporten "Liberalisering i advokatbranchen. Konkurrenceforhold og liberalisering".

Dommerkommiteen havde følgende kommentarer:

"Copenhagen Economics har med sin rapport om liberalisering af advokatbranchen effektivt bidraget til, at debatten om konkurrencesituationen inden for markedet for juridisk rådgivning sker på et særdeles kompetent og nuanceret grundlag.

Rapporten er udarbejdet for Advokatbranchen og er som sådan et partsindlæg. Rapporten er imidlertid udtryk for et solidt fagligt stykke analysearbejde, som har bidraget til en betydelig videnoverførsel ikke bare i relation til kunden men også til de myndigheder og andre interessenter, som rapporten var rettet mod.

Konsulenterne har samtidig bevist, hvordan professionelt analysearbejde baseret på faglig "best practice" kan kommunikeres effektivt i et let tilgængeligt sprog. Rapporten er særdeles læseværdig og medvirker dermed også til at danne skole for, hvordan komplekse problemstillinger kan beskrives på en lettilgængelig måde.

Effekten af rapporten er betydelig ikke blot i relation til den hjemlige debat, men har tillige vist sin styrke ved også at blive brugt som et fagligt indlæg i den europæiske debat på området."

Kontakt: Henrik Ballebye Olesen

Link til pressemeddelelsen fra Dansk Management Råd

Her kan du læse rapporten