New business strategy in Odense

New business strategy in Odense

April 13, 2015
I vinteren 2006 satte Odense kommune sig som mål at blive Danmarks tredje vækstcentrum. For at nå målet skal Odenses vækstvilkår forandres markant og byens aktører skal samarbejde på nye måder. Copenhagen Economics har leveret et analytisk grundlag for en ny erhvervs- og vækstpolitik og har faciliteret en proces omkring strategiudviklingen. I samarbejde med kommunen samlede vi 80 aktører, som på baggrund af analyse af regionens økonomiske udgangspunkt, arbejdede sig frem til regionens strategiske udfordringer. En række workshops, interviewrunder og analyser af regionens klynger og vækstdrivere tegnede tre hovedudfordringer: byens traditionelle styrker inden for metal og fødevarer er under pres fra globalisering og udflytning, byens fremspirende klynger udnytter ikke deres vækstpotentiale godt nok, og endeligt er for mange ufaglærte uden for arbejdsstyrken. Processen førte til konsensus om en ny strategi med fire indsatsområder: Odense som den innovative by, den dynamiske by, den globale by og den legende by. Processen har ført til et strategisk udviklingsforum (SUF) som skal være den fremtidige organisation af partnerskabet for vækst mellem kommunen, erhvervslivet og videninstitutioner. Læs den fulde rapport her Odense Kommune

For yderligere oplysninger kontakt Martin Hvidt Thelle