Press release after mini-seminar with Lars Løkke Rasmussen – Green Growth – the tough choices

Press release after mini-seminar with Lars Løkke Rasmussen – Green Growth – the tough choices

April 13, 2015

Lars Løkke Rasmussen: Grøn vækst er en stor chance for danske virksomheder

 

”Det kan godt være, at grøn vækst kræver stor politisk vilje og svære beslutninger – men vi har dybest set ikke andet valg”.

 

Så klart lød budskabet fra Lars Løkke Rasmussen, Venstres formand og formand for Global Green Growth Institute (GGGI), da han tirsdag eftermiddag deltog i et eksklusivt eftermiddagsseminar om Grøn vækst afholdt hos Copenhagen Economics.

 

Her var en række topfolk fra erhvervslivet og interesseorganisationer indbudt til en diskussion om, hvordan man sikrer, at grøn vækst bliver andet og mere end luftige intentioner, hvilke svære valg det kræver at bevæge udviklingen i den rigtige retning, og hvilke muligheder der er for Danmark i grøn vækst på globalt plan.

 

Med mere end 15 medlemslande på globalt plan er GGGI hastigt på vej til at blive anerkendt som international organisation, der fokuserer på at skabe partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner, så man kan udvikle nye samarbejdsformer, nye vidensplatforme og hermed accelerere innovationen.

 

Stort potentiale for danske virksomheder Ifølge oplægsholder Lars Løkke Rasmussen gælder det først og fremmest om at anvende den eksisterende teknologi til at effektivisere energiforbruget, så de nye vækstøkonomier kan høste de lavt hængende frugter og ikke begå de samme miljøfadæser som i Vesten. Her ligger der store muligheder for danske virksomheder, hvis Danmark forstår at udnytte dem.

 

Danske virksomheder har et stort potentiale for at gøre sig gældende på de internationale markeder, og det kan skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. For det første står Danmark stærkt inden for bl.a. vand, vind og affaldshåndtering. Energi og vand er to af de ressourcer, som er under stærkt pres globalt. 

 

Det er erhvervslivet, der har løsningerne og teknologien. Det er derfor afgørende, at politikerne skaber nogle rammer – også på internationalt plan – som gør det muligt for dansk erhvervsliv at påtage sig risikoen og ansvaret for innovation, det vil sige for at omsætte de mange nye gode ideer til brugbare løsninger og produkter – og få dem gjort til en succes på verdensmarkedet. Det kræver en tæt dialog mellem politikere, erhvervsledere og forskere, hvilket er et særligt hovedfokus for GGGI.

 

Arrangementet fandt sted foriden Copenhagen Economics reception for vores nye administrerende direktør Martin H. Thelle.

 

To read the press release, click here.