Regionalpolitisk Redegørelse 2009 giver håb for yderområder

Regionalpolitisk Redegørelse 2009 giver håb for yderområder

April 13, 2015

Årets Regionalpolitiske Redegørelse indeholder en analyse af bosætningens- og pendlingens betydning for den regionale udvikling, som Copenhagen Economics har udarbejdet for Indenrigs- og Socialministeriet.

 

Kapitel 4 i Regionalpolitisk Redegørelse 2009 viser blandt andet, at den geografiske fordeling af produktion ikke er afgørende for bosætningsvalget, og at der er andre faktorer, der kan opveje, at produktionen flytter til landets kraftcentre. Det er forhold som børnepasning, kultur, tilgængelighed og skat.

 

Vi har undersøgt hvilke faktorer, der er vigtige, når erhvervsaktive personer skal vælge deres nye bopæl. Desuden har vi kortlagt flytninger og pendlingsmønstrer over tid, hvilket fx har vist at vi gennemsnitligt pendlede 2 km mere i 2006 end i 1996. På baggrund af analyserne vurderer vi yderområdernes muligheder for at imødegå afvandring af erhvervsaktive. Det er de samme muligheder, som skal sikre yderområderne et godt indkomstniveau.

 

Læs Regionalpolitisk Redegørelse 2009 her

 

Læs Bilag til kapitel 4 i Regionalpolitisk Redegørelse 2009 her

 

For mere information, kontakt Partner Martin Hvidt Thelle