The 2007 Øresund index now available

The 2007 Øresund index now available

April 13, 2015

Erhvervslivets Øresundsindeks er i 2007 målt til 68 på en skala fra 0 til 100. En værdi på 100 svarer til det niveau for aktivitet på tværs af Øresund som man kunne forvente i en situation uden barrierer mellem Sjælland og Skåne. Det giver en stigning i forhold til sidste år på fire indekspoint. Øresundsindekset er primært drevet af udvikling på arbejdsmarkedet i år. Den danske højkonjunktur slår igennem på både de danske og de svenske indikatorer for arbejdsmarkedet. Henholdsvis positivt og negativt. Resultatet bliver at det danske landindeks for første gang i Øresundsindeksets historie overstiger det svenske indeks. Det er også første gang Danmark kan anses som den side der driver udviklingen af Øresundsintegrationen. Vi ser desuden at det svenske pendlingstal overstiger benchmarket og dermed bliver den anden indikator der opnår niveauet for fuld integration på 100. Det pressede danske arbejdsmarked samt det høje antal flytninger fra Hovedstaden til Stormalmø giver også stigninger i bil- og togtrafikken. På handel & samarbejde er det især virksomhedernes ens konjunkturvurderinger på hver side af sundet der giver grund til begejstring. Copenhagen Economics har opgjort Erhvervslivets Øresundsindeks for Øresund Industri & Handelskammare hvert år siden 2001. Formålet med Erhvervslivets Øresundsindeks er at måle integrationen i Øresundsregionen ud fra erhvervslivets perspektiv. Læs rapporten her For yderligere oplysninger kontakt Partner Martin Hvidt Thelle