Universities as regional growth engines

Universities as regional growth engines

April 13, 2015

Copenhagen Economics og Inside Consulting har udarbejdet analysen ”Universiteter som regionale vækstmotorer” for REG LAB. Formålet med analysen er at undersøge hvordan universiteterne i fremtiden kan fungere som vækstmotor for den regionale økonomi. Der er bred enighed om at universiteterne spiller en vigtig rolle for deres region, men hvordan skal universiteterne takle opgaven i praksis? Hvilke muligheder har universiteterne, hvis de ønsker at gøre sig til en attraktiv partner for innovativt erhvervsliv? Hvilke nationale rammer er nødvendige for at gøre universiteterne bedre i stand til at fungere som vækstmotorer for den regionale økonomi? I REG LABs tredje fokusanalyse om universiteter som regionale vækstmotorer svarer vi på dette ved at sætte fokus på de vigtigste samspilskanaler. Analysen er baseret på over 30 case-studier fra tre udenlandske universiteter og otte danske universiteter. Dette har vi sammenstillet med nye survey-baserede data om danske virksomheders samspil med universiteterne omkring innovation. Vi finder bl.a. at der er stor forskel på hvor succesfulde de danske universiteter er i forhold til at skabe samspil med erhvervslivet. Vi finder også at samspillet med erhvervslivet ikke må ses som en sideaktivitet til forskning og uddannelse, men derimod skal tænkes sammen med disse aktiviteter. Det kræver dels en strategisk opprioritering fra universitetsledelsens side for at skabe de rigtige incitamenter for forskere og undervisere og dels at universiteterne får ressourcer til at skabe de nødvendige institutioner som kan understøtte indsatsen. Rapporten giver også klarhed over mulige aktiviteter under de enkelte samspilskanaler samt vigtige barrierer for samspillet. En selvstændig case-rapport med konkrete eksempler fra ind- og udland giver inspiration til hvordan man med fordel kan organisere samspillet. Dette er den tredje fokusanalyse som REG LAB udgiver, og den offentliggøres på REG LABs sommerkonference den 7. september 2006 på Aalborg Universitet. Analysen er sponsoreret af DTU, Fyns Amt, Hovedstadens Udviklingsråd, RUC, Vejle Amt, Videnskabsministeriet, Aalborg Universitet og Århus Amt. Rapporten og case-rapporten er tilgængelig for medlemmer af REG LAB. Se mere på REGLAB For yderligere oplysninger kontakt Partner Martin Hvidt Thelle