High-speed trains in the Nordic countries – Effects on air traffic and the environment

Original title: Højhastighedstog i Norden - Effekter på lufttrafikken og miljøet
Download

Author(s)